awesomely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awesomely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awesomely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awesomely.

Từ điển Anh Việt

  • awesomely

    xem awesome