aureolaria pedicularia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aureolaria pedicularia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aureolaria pedicularia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aureolaria pedicularia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aureolaria pedicularia

    Similar:

    false foxglove: multi-stemmed North American annual having solitary axillary dark golden-yellow flowers resembling those of the foxglove; sometimes placed in genus Gerardia

    Synonyms: Gerardia pedicularia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).