aureolaria virginica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aureolaria virginica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aureolaria virginica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aureolaria virginica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aureolaria virginica

    Similar:

    false foxglove: sparsely branched North American perennial with terminal racemes of bright yellow flowers resembling those of the foxglove; sometimes placed in genus Gerardia

    Synonyms: Gerardia virginica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).