attraction mod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attraction mod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attraction mod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attraction mod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attraction mod

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mô hình hấp dẫn