attraction area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attraction area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attraction area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attraction area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attraction area

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu vực hấp dẫn