atomizing chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomizing chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomizing chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomizing chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atomizing chamber

  * kinh tế

  phòng có bụi

  phòng phun bụi

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  buồng phun sương