arithmetic multiplication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arithmetic multiplication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arithmetic multiplication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arithmetic multiplication.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arithmetic multiplication

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép nhân số học