arithmetic conversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arithmetic conversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arithmetic conversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arithmetic conversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arithmetic conversion

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  biến đổi số học

  toán & tin:

  sự chuyển đổi số học