argot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argot.

Từ điển Anh Việt

  • argot

    /'ɑ:gou/

    * danh từ

    tiếng lóng; tiếng lóng của bọn ăn cắp

Từ điển Anh Anh - Wordnet