arcing contacts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcing contacts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcing contacts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcing contacts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arcing contacts

  * kỹ thuật

  điện:

  các tiếp điểm quang

  điện lạnh:

  tiếp điểm phóng hồ quang