apropos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apropos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apropos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apropos.

Từ điển Anh Việt

 • apropos

  /'æprəpou/

  * tính từ

  đúng lúc, thích hợp

  * phó từ

  đúng lúc, thích hợp

  nhân thể, nhân tiện

  về

  apropos of this: về vấn đề này

  * danh từ

  việc đúng lúc, điều thích hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet