apron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apron.

Từ điển Anh Việt

 • apron

  /'eiprən/

  * danh từ

  cái tạp dề

  tấm da phủ chân (ở những xe không mui)

  (sân khấu) thềm sân khấu (để diễn những tiết mục phụ khi buông màn)

  (hàng không) thềm đế máy bay (ở sân bay)

  tường ngăn nước xói (ở đập nước)

  (kỹ thuật) tấm chắn, tấm che (máy...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apron

  * kinh tế

  tấm chắn

  * kỹ thuật

  màng ngăn

  sàn phủ

  tấm chắn

  tấm chắn bùn

  tấm lát

  xây dựng:

  chụp cản quang

  ổ xa dao

  tấm đắy

  tạp dề

  vè chắn

  cơ khí & công trình:

  sân hố giảm sức

  tấm chắn đất

  tấm che bùn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apron

  a garment of cloth or leather or plastic that is tied about the waist and worn to protect your clothing

  (golf) the part of the fairway leading onto the green

  a paved surface where aircraft stand while not being used

  Similar:

  proscenium: the part of a modern theater stage between the curtain and the orchestra (i.e., in front of the curtain)

  Synonyms: forestage