apron feeder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apron feeder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apron feeder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apron feeder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apron feeder

    * kinh tế

    máy cấp liệu tự động