april nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

april nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm april giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của april.

Từ điển Anh Việt

 • april

  /'eiprəl/

  * danh từ

  tháng tư

  April fool

  người bị cho ăn cá tháng tư (bị đùa nhả, đánh lừa)

  April fish

  cá tháng tư (trò đùa nhả, đánh lừa nhau vào ngày mồng 1 tháng 4)

  April weather

  trời sập sùi lúc nắng lúc mưa

  (nghĩa bóng) khóc đấy rồi lại cười đấy, khóc khóc cười cười

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • april

  * kinh tế

  tháng tư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • april

  the month following March and preceding May

  Synonyms: Apr