april 14 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

april 14 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm april 14 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của april 14.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • april 14

    Similar:

    pan american day: a day celebrating political and economic unity among American countries

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).