april-fool-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

april-fool-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm april-fool-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của april-fool-day.

Từ điển Anh Việt

  • april-fool-day

    /'eiprəl'fu:ldei/

    * danh từ

    (như)[All Fools' Day]