apple turnover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple turnover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple turnover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple turnover.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apple turnover

    turnover with an apple filling

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).