appearance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appearance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appearance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appearance.

Từ điển Anh Việt

 • appearance

  /ə'piərəns/

  * danh từ

  sự xuất hiện, sự hiện ra sự ló ra

  to make one's first appearance: mới xuất đầu lộ diện, mới ra mặt

  to put in an appearance: có mặt, đến cho có mặt một lát (ở buổi lễ...)

  (pháp lý) sự trình diện, sự ra hầu toà

  sự xuất bản (sách)

  diện mạo, dáng điệu, tướng mạo, phong thái

  a man of good appearance: người có diện mạo tốt

  bề ngoài, thể diện

  one should not judge by appearances: không nên xét đoán theo bề ngoài

  to save (keep up) appearances: giữ thể diện

  to all appearance: theo biểu hiện bề ngoài

  to assume (put on) the appearance of innocence: làm ra vẻ ngây thơ

  ma quỷ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • appearance

  * kỹ thuật

  biểu mẫu

  dạng

  dạng (biểu hiện)

  hình dạng bên ngoài

  hình thức

  khổ

  khuôn thức

  quy cách

  cơ khí & công trình:

  dạng bên ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • appearance

  outward or visible aspect of a person or thing

  Synonyms: visual aspect

  the event of coming into sight

  Antonyms: disappearance

  formal attendance (in court or at a hearing) of a party in an action

  Synonyms: appearing, coming into court

  a mental representation

  I tried to describe his appearance to the police

  the act of appearing in public view

  the rookie made a brief appearance in the first period

  it was Bernhardt's last appearance in America

  Antonyms: disappearance

  pretending that something is the case in order to make a good impression

  they try to keep up appearances

  that ceremony is just for show

  Synonyms: show