appeal product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appeal product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appeal product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appeal product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appeal product

    * kinh tế

    sản phẩm quyến rũ