appeals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appeals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appeals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appeals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appeals

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    kháng cáo