anthony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthony.

Từ điển Anh Việt

 • anthony

  /'æntəni/

  * danh từ

  st anthony thần của những người nuôi lợn

  con lợn nhỏ nhất trong lứa

  (st) anthony's fire (y học) viêm quầng

Từ điển Anh Anh - Wordnet