anteroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anteroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anteroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anteroom.

Từ điển Anh Việt

  • anteroom

    * danh từ

    phòng dẫn vào một phòng khác lớn hơn hoặc quan trọng hơn; phòng chờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet