antechamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antechamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antechamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antechamber.

Từ điển Anh Việt

 • antechamber

  /'ænti,tʃeimbə/

  * danh từ

  phòng ngoài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • antechamber

  * kỹ thuật

  phòng chờ

  phòng đệm

  phòng đợi

  phòng nghỉ

  phòng ngoài

  tiền phòng

  tiền sảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet