anode zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anode zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anode zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anode zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anode zone

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    vùng dương cực