anode pulse modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anode pulse modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anode pulse modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anode pulse modulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anode pulse modulation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự điều chế xung anode