anchored nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchored nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchored giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchored.

Từ điển Anh Việt

  • anchored

    /'æɳkəd/

    * tính từ

    đậu, tả neo

    hình mỏ neo