anchored sheet piling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchored sheet piling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchored sheet piling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchored sheet piling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchored sheet piling

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự gia cố bằng cọc neo