anchored poling boards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchored poling boards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchored poling boards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchored poling boards.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchored poling boards

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự gia cố bằng trụ neo