amused nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amused nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amused giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amused.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amused

  pleasantly occupied

  We are not amused" -Queen Victoria

  Synonyms: diverted, entertained

  Similar:

  amuse: occupy in an agreeable, entertaining or pleasant fashion

  The play amused the ladies

  Synonyms: divert, disport

  amuse: make (somebody) laugh

  The clown amused the children

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).