amphibia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibia.

Từ điển Anh Việt

 • amphibia

  /æm'fibiə/

  * danh từ số nhiều

  (động vật học) lớp lưỡng cư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amphibia

  the class of vertebrates that live on land but breed in water; frogs; toads; newts; salamanders; caecilians

  Synonyms: class Amphibia