amorph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amorph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amorph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amorph.

Từ điển Anh Việt

  • amorph

    * danh từ

    dạng không định hình, gen không định hình