amiable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amiable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amiable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amiable.

Từ điển Anh Việt

 • amiable

  /'eimjəbl/

  * tính từ

  tử tế, tốt bụng

  nhã nhặn, hoà nhã

  dễ thương, đáng yêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amiable

  disposed to please

  an amiable villain with a cocky sidelong grin"- Hal Hinson

  Synonyms: good-humored, good-humoured

  Similar:

  affable: diffusing warmth and friendliness

  an affable smile

  an amiable gathering

  cordial relations

  a cordial greeting

  a genial host

  Synonyms: cordial, genial