affable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affable.

Từ điển Anh Việt

 • affable

  /'æfəbl/

  * tính từ

  lịch sự, nhã nhặn, hoà nhã; niềm nở, ân cần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • affable

  diffusing warmth and friendliness

  an affable smile

  an amiable gathering

  cordial relations

  a cordial greeting

  a genial host

  Synonyms: amiable, cordial, genial