althea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

althea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm althea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của althea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • althea

    any of various plants of the genus Althaea; similar to but having smaller flowers than genus Alcea

    Synonyms: althaea, hollyhock

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).