althea gibson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

althea gibson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm althea gibson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của althea gibson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • althea gibson

    Similar:

    gibson: United States tennis player who was the first Black woman player to win all the major world singles titles (1927-2003)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).