althaea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

althaea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm althaea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của althaea.

Từ điển Anh Việt

 • althaea

  * danh từ

  cũng althea

  (thực vật) cây thục quỳ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • althaea

  Similar:

  althea: any of various plants of the genus Althaea; similar to but having smaller flowers than genus Alcea

  Synonyms: hollyhock