alias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alias.

Từ điển Anh Việt

 • alias

  /'eiliæs/

  * danh từ

  bí danh, tên hiệu, biệt hiệu

  he went under many aliases: nó có nhiều bí danh

  * phó từ

  tức là; bí danh là; biệt hiệu là

  Smith alias John: Xmít tức Giôn

 • alias

  (Tech) biệt hiệu, biệt danh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alias

  * kỹ thuật

  bí danh

Từ điển Anh Anh - Wordnet