aliasing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aliasing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aliasing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aliasing.

Từ điển Anh Việt

 • aliasing

  (Tech) rối loạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aliasing

  * kỹ thuật

  răng cưa

  điện lạnh:

  méo gập

  sai số lấy mẫu