alfresco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alfresco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alfresco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alfresco.

Từ điển Anh Việt

 • alfresco

  /æl'freskou/

  * phó từ & tính từ

  ở ngoài trời

  to live alfresco: sống ở ngoài trời

  an alfresco meal: bữa cơm ăn ở ngoài trời

Từ điển Anh Anh - Wordnet