ait nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ait nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ait giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ait.

Từ điển Anh Việt

  • ait

    /eit/ (eyot) /eit/

    * danh từ

    cù lao, hòn đảo nhỏ (giữa dòng sông)