aitchbone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aitchbone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aitchbone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aitchbone.

Từ điển Anh Việt

  • aitchbone

    /'eitʃboun/

    * danh từ

    xương đùi (bò)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aitchbone

    a cut of beef including the H-shaped rump bone