aitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aitch.

Từ điển Anh Việt

  • aitch

    * danh từ

    chữ H