agile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agile.

Từ điển Anh Việt

 • agile

  /'ædʤail/

  * tính từ

  nhanh nhẹn, nhanh nhẩu, lẹ làng, lanh lợi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agile

  * kỹ thuật

  nhanh nhẹn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agile

  moving quickly and lightly

  sleek and agile as a gymnast

  as nimble as a deer

  nimble fingers

  quick of foot

  the old dog was so spry it was halfway up the stairs before we could stop it

  Synonyms: nimble, quick, spry

  mentally quick

  an agile mind

  nimble wits

  Synonyms: nimble