agency fee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agency fee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agency fee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agency fee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agency fee

    * kinh tế

    phí đại lý