agency abroad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agency abroad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agency abroad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agency abroad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agency abroad

    * kinh tế

    đại lý nước ngoài