against the wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

against the wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm against the wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của against the wind.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • against the wind

  Similar:

  upwind: in the direction opposite to the direction the wind is blowing

  they flew upwind

  Synonyms: into the wind

  Antonyms: downwind

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).