against nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

against nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm against giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của against.

Từ điển Anh Việt

 • against

  /ə'geinst/

  * giới từ

  chống lại, ngược lại, phản đối

  to fight against aggression: chiến đấu chống xâm lược

  to be against aggression wars: phản đối chiến tranh xâm lược

  to go against the wind: đi ngược chiều gió

  tương phản với

  black is against white: màu đen tương phản với màu trắng

  dựa vào, tỳ vào, áp vào, đập vào

  to stand against the wall: đứng dựa vào tường

  to run against a rock: chạy va phải tảng đá

  rain beats against the window-panes: mưa đập vào kính cửa sổ

  phòng, đề phòng, phòng xa

  to keep provisions against rainy days: dự trữ thực phẩm đề phòng những ngày mưa

  ((thường) over against) đối diện với

  his house is over against mine: nhà anh ta đối diện với nhà tôi

  against time

  (xem) time

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • against

  * kinh tế

  bảo... (hiểm)

  căn cứ...

  để tránh...

  đổi lấy...

  đối với...

  dựa theo...