again nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

again nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm again giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của again.

Từ điển Anh Việt

 • again

  /ə'gen/

  * phó từ

  lại, lần nữa, nữa

  trở lại

  to be home again: trở lại về nhà

  to be well (onedelf) again: khoẻ lại, bình phục

  to come to again: lại tỉnh lại

  đáp lại, dội lại

  to answer again: trả lời lại; đáp lại

  rocks echoed again: những vách đá vang dội lại

  mặt khác, ngoài ra, hơn nữa, vả lại, vả chăng

  again, it is necessary to bear in mind that: hơn nữa cần phải nhớ rằng

  these again are more expensive: vả lại những cái này đắt hơn

  again and again: nhiều lần, không biết bao nhiêu lần

  as much (many) again

  nhiều gấp đôi

  as rall again as somebody

  cao gấp đôi ai

  ever and again

  thỉnh thoảng, đôi khi

  half as much again

  (xem) half

  half as high again as somebody

  half again somebody's height

  cao gấp rưỡi ai

  now and again

  (xem) now

  once and again

  (xem) once

  over again

  (xem) over

  time and again

  (xem) time

Từ điển Anh Anh - Wordnet