afl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • afl

    Similar:

    american federation of labor: a federation of North American labor unions that merged with the Congress of Industrial Organizations in 1955

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).