acne vulgaris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acne vulgaris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acne vulgaris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acne vulgaris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acne vulgaris

    the most common form of acne; usually affects people from puberty to young adulthood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).